Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles

July 10 2015

I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
4214 d4da 390
bardzo.
Boję się, że Kocham Cię zbyt mocno.
— boję się też, że Cię tym przestraszę.
Nikogo nigdy nie kochałam z taką siłą. 
Musiałam spotkać Ciebie, by zrozumieć czym jest miłość.
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
Pozwolę Ci na wszystko, ale nie pozwolę Ci odejść.
Zawsze kochamy mocniej tych, którzy sprawiają nam najwięcej bólu.
— Nora Roberts
Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
5117 7213 390
4366 8d21 390
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viainvidiam invidiam
7022 609f 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viainvidiam invidiam
5202 b802 390
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viainvidiam invidiam
5718 7ef5 390
Reposted fromspita spita viainvidiam invidiam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl